Wymiana sieci wodociągowej Port Gdańsk – dokumentacja projektowa

Projekt ma na celu wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie istniejących rur wodociągowych PE na nowe, o takiej samej średnicy jak istniejące, jednak o wyższych parametrach użytkowych: planuje się zastosowanie rur PE, o grubszej ściance oraz wyższym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym, co ograniczy występujące aktualnie częste awarie wodociągu. W ramach inwestycji planuje się również wymienić całą armaturę wodociągową.

 

Dodatkowo, w związku z potrzebą zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych w wymaganych ilościach dla ochrony obiektów zlokalizowanych na Nabrzeżu WOC II, w ramach niniejszej inwestycji wyznacza się punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych – stanowisko dla samochodów straży pożarnej, które zlokalizowane zostanie w sąsiedztwie krawędzi Nabrzeża. Stanowisko to umożliwi pobór wody do celów przeciwpożarowych w ilości nie mniejszej niż 20 dm3/s przy najniższym stanie wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami