System wentylacji, odpytania i odoryzacji dla Hali Sortowni w ZUOS Tczew

Przedmiotem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na rozbudowie systemu wentylacji w hali sortowni z wykorzystaniem technologii odpylania powietrza i wykorzystania węgla aktywnego do skutecznej neutralizacji odorów i substancji toksycznych z odpadów komunalnych. W ramach przedmiotu umowy zostało dobrane indywidualnie wypełnienie węglowe (złoże mieszane o różnych parametrach adsorpcji i chemisorpcji). Zaoferowana konstrukcja układu technologicznego umożliwiła modyfikację technologii usuwania odorów pod zmieniające się warunki fizykochemiczne atmosfery. Rozwiązanie to ma charakter innowacyjny ze względu na brak powszechnego zastosowania w obiektach sortowni, w których występuje specyficzny, nie homogeniczny i zmienny skład atmosfery.

 

Spółka BIOPRO uczestniczyła w projekcie jako podwykonawca firmy Ecol-Unicon Sp. z o.o. i odpowiadała za badania, analizy wyników oraz przygotowanie koncepcji. W projekcie brali udział eksperci Biopro, m.in. prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska z Wydziału Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr inż. Andrzej Staniszewski – autor całej koncepcji.

 

Firma Ecol-Unicon realizowała projekt na podstawie Umowy o Partnerstwie Innowacyjnym podpisanej z Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

 

Jeżeli interesuje Państwa rozwiązanie neutralizacji odorów, zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie Ecol-Shop w linku poniżej:

 

Cały projekt poprzedziły wielomiesięczne badania wykonywane w hali sortowni oraz na jej dachu gdzie umieszczony został specjalny model wypełniony węglem aktywnym. System składa się z 3 niezależnych układów podzielonych na 3 części: wentylacja w hali sortowni, urządzenia odpylającego oraz neutralizatora.

 

 

Zadaj nam pytanie! Zapisz się na bezpłatne konsultacje.