Opracowanie operatu wodnoprawnego dla parkingu w miejscowości Dębki

Projekt dotyczył wykonania operatu wodnoprawnego wraz z niezbędnymi załącznikami na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego na działce (parking) w obrębie Żarnowiec.

W zakres realizacji wchodziło wykonanie operatu wodnoprawnego oraz złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne w wymaganym terminie.