Operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Wejherowie

Projekt polegał na wykonaniu operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla 7 zlewni zlokalizowanych na obszarze miasta Wejherowo. Opracowanie dotyczyło legalizacji urządzenia wodnego oraz usług wodnych, tj. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Rea i rzeki Cedron.

 

W opracowaniu przedstawiono szczegółowe obliczenia oraz odczyty z najnowszych dostępnych platform cyfrowych (PANDa) pozwalających na uzyskanie rzetelnych i najbardziej wiarygodnych danych opadowych. Przejrzyste obliczenia pozwoliły Inwestorowi dokładnie oszacować koszty związane z usługami wodnymi.

 

Zadaj nam pytanie! Zapisz się na bezpłatne konsultacje.