mgr inż. Andrzej Wójtowicz
Absolwent studiów na kierunku melioracje i inżynieria środowiska na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Specjalista w zakresie inżynierii procesowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Od 1992 roku pracuje w „Wodociągach Słupsk” gdzie od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Posiada status eksperta krajowego i trenera zawodowego.

 

Wykładowca w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej oraz zarządzania w zakresie przedsiębiorstw wod- kan. Współpracuje z organizacjami szkoleniowymi, takimi jak: Gdańska Fundacja Wody; Seidel-Przewecki; ABRYS; SEOGWŚ, PZITS, IGWP i innymi.

 

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-technicznych w czasopismach branżowych: np. Forum Eksploatatora; Gaz, Woda, Technika Sanitarna; Przegląd Komunalny oraz różnych innych wydawnictwach.

 

Wybrane prace koncepcyjne i projekty technologiczne w zakresie gospodarki ściekowej i odpadowej:

 • Autor projektu technologii kompostowni osadów i opadów zielonych w Słupsku– I nagroda w konkursie „Mistrz Techniki” Naczelnej Organizacji Technicznej w 2001r.
 • Współautor koncepcji i SIWZ oraz konsultant techniczny dla kilku oczyszczalni ścieków w Polsce;
 • Kierownik rozruchu oczyszczalni ścieków w Ustce 2008/2009;
 • od stycznia 2011 do grudnia 2012 lider zespołu Inżyniera Kontraktu dla projektu 2004/PL/16/C/ PE/019;
 • od 2010 roku lider zespołu ds. standaryzacji w zakresie modelowych rozwiązań w gospodarce osadowej w Polsce w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
 • MAO i lider zespołu nadzorującego realizację projektu POIiS 2007-20013

 

Wybrane publikacje:

 • „Edukacja ekologiczna jako element Public Relation przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych” – Forum Eksploatatora – styczeń 2005;
 • „Bilans azotu, fosforu, mas, energii, kosztów w komunalnej oczyszczalni ścieków” – cykl artykułów w Forum Eksploatatora 2006-2008;
 • Dezitegracja – wprowadzenie do zagadnienia – Forum Eksploatatora 1/2006;
 • „Wpływ nowoczesnej gospodarki osadowej na proces usuwania fosforu ze ścieków” – Gaz, woda, technika sanitarna 2007;
 • „Kofermentacja osadów ściekowych z odpadami poflotacyjnymi – wprowadzenie do zagadnienia” – Forum Eksploatatora – styczeń 2008;
 • „Warunki odprowadzania ścieków z przemysłu spożywczego do urządzeń kanalizacyjnych – wzorce współpracy z operatorem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni komunalnej” – Przegląd Komunalny – luty 2008 o „Biologiczne metody przeróbki wtórnej osadów ściekowych – case study kompostowania” – wyd. SEOGWŚ – maj 2009;
 • „Usuwanie odorów z kanalizacji ściekowej – współautor – Przegląd Komunalny 5/2012
 • Gospodarka osadowa w Polsce – możliwości i zagrożenia – książka „Wodociągi i kanalizacja – praktyka i prawo” – pr. zbiorowa – Business Expert– maj 2012;
 • „Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej” – monografia nt. komunalnych osadów ściekowych wydana przez IGWP Bydgoszcz 2013.
 • Cykl artykułów w publikacjach wydawanych przez KEMIPOL
 • Gospodarka osadowa w Polsce i na świecie- Gaz Woda Technika Sanitarna – kwiecień 2014
 • Kierunki rozwoju gospodarki osadowej – Inżynier budownictwa – październik – 2014
 • Poprawa efektywności energetycznej – fermentacja – Wodociągi i kanalizacja – październik 2014