Realizujemy projekt przygotowania koncepcji odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Góra oraz Zbychowo i Gniewowo

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie bilansu ścieków bytowych, wg stanu aktualnego oraz wg stanu perspektywicznego, dla miejscowości Góra, Gniewowo i Zbychowo, umożliwiające opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków. Bilans umożliwia wykonanie szczegółowej koncepcji a dokładniej parametrów technicznych hydraulicznych urządzeń i obiektów sieci w zakresie kanalizacji sanitarnej.