Oczyszczanie powietrza

  • Audyty, ekspertyzy, identyfikacja przyczyn nieprawidłowości
  • Projektowanie i dobór technologii w obszarze wentylacji, odpylania, neutralizacji odorów
  • Identyfikacja i oznaczenie związków odorowych
  • Badania modelowe
  • Usuwanie siloksanów w biogazowaniach

 

Masz pytania odnośnie tej usługi? Skontaktuj się z nami!