Ocena stanu środowiska

  •  Ekspertyzy, opinie, oceny jakości środowiska, ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
  • KIP – raporty o stanie środowiska, karty informacyjne przedsięwzięcia
  • Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem środowiskowym i monitoringu ekosystemów