Realizujemy projekt Wentylacji, odpylania oraz usuwania odorów i substancji toksycznych z hali sortowni w Krośnie.

Biopro w zakresie działań projektowo konsultingowych od 2018 roku działało w ZUOS w Krośnie, gdzie doradzało i ostatecznie wykonało projekt wentylacji, odpylania i usuwania odorów oraz substancji toksycznych z hali sortowni. W temacie współpracowaliśmy z czołowym dostawcą urządzeń wykorzystywanych podczas sortowania odpadów SUTCO. Działania wymagały rozpoznania poszczególnych etapów pracy urządzeń sortowniczych (punktowe odbiory zanieczyszczonego powietrza) oraz spełnienie rygorystycznego pozwolenia środowiskowego. Założenia dotyczące ochrony środowiska zawierały spełnienie europejskich konkluzji BAT  (ang. Best Available Techniques) oraz wymagań lokalnych w tym powstanie dwóch kominów o wysokości około 17m do których kierowane ma być oczyszczane powietrze z trzech neutralizatorów. Podobny temat był realizowany w ZUOS w Tczewie i podobnie jak tam musieliśmy indywidualnie dobierać parametry przepływu powietrza i złóż węgla aktywnego.

 

Projekt Biopro zawierał między innymi budowę:

  • 250mb kanałów wentylacyjnych o wymiarach od 800 do 1200 mm z szeregiem punktowych odciągów w tym bezpośredniego połączenia z urządzeniem do dekapitalizacji gabarytów (pierwszy taki układ wentylacji w Polsce)
  • 3 systemów odpylania z możliwością przyjęcia kilkadziesiąt tysięcy m3/h każdy
  • Budowę 3 neutralizatorów o sumarycznej ilości węgla blisko 50 m3
  • Układu 2 kominów emisyjnych

 

Obecnie projekt jest w trakcie realizacji, wybudowano już kanały wentylacyjne (zdjęcia poniżej) oraz wyprowadzono je na zewnątrz hali. Miejsce posadowienia urządzeń zostały przygotowane i czekają na montaż trzech niezależnych systemów do usuwania pyłów i neutralizacji substancji chemicznych z powietrza. Obecnie powstał w Biopro nowy projekt konstrukcji neutralizatorów uwzględniający nasze wcześniejsze doświadczenia. Urządzenia będą produkowane przez spółkę Ecol-Unicon. Zakończenie inwestycji planowane jest z końcem roku.