Stypendia naukowe dla studentów I roku kierunku Zdrowie Środowiskowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Ufundowanie dwóch stypendiów naukowych dla studentów I roku kierunku Zdrowie Środowiskowe, które przyznane zostanie wg regulaminu obowiązującego w GUMed i wypłacone przez 10 m-cy.

Jednym z działań, na które stawia Biopro jest poszerzanie wiedzy i rozwój branży. Stypendia dla studentów są najlepszą inwestycją pozwalającą na kształcenie przyszłych specjalistów i ekspertów.