Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żernica (gmina Pilchowice) o nowy ciąg technologiczny.

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Żernica (gmina Pilchowice) o nowy ciąg technologiczny o przepustowości nominalnej 1.667 [MR], (Qśrd =200m3/d, Qmaxh = 20 m3/h).
W ramach rozbudowy wykonane zostaną następujące obiekty technologiczne:

  • stanowisko sitopiaskownika wraz z komorą rozdziału,
  • komora predenitryfikacji/beztlenowa,
  • stanowisko dmuchaw,
  • reaktor biologiczny,
  • osadnik końcowy,
  • komora stabilizacji tlenowej osadu.