Rekultywacja jeziora Gołdap z użyciem preparatu Phoslock®

Jezioro Gołdap jest zbiornikiem o łącznej powierzchni 204,4 ha z czego po stronie Polskiej znajduje się 149 ha. Jezioro jest zbiornikiem polimiktycznym, stosunkowo łatwo mieszalnym w okresie formowania się stratyfikacji termicznej z wyraźną termokliną. W przeszłości jezioro Gołdap było narażone na zanieczyszczenia obszarowe z produkcji rolniczej i rekreacyjnej oraz było odbiornikiem zanieczyszczeń wód wprowadzonych rzeką Jarką (obecnie Gołdapa).

 

W wyniku tego jezioro charakteryzuje się wysokim stężeniem fosforu, który odpowiedzialny jest za szkodliwy zakwit alg, co prowadzi do pogorszenia jakości wody, zdrowia i zapachów.

 

W październiku 2016 roku Gmina Gołdap otrzymała zgodę od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wprowadzenie do wód jeziora substancji hamujących rozwój glonów w ilości 300 ton.

 

Zdecydowano się na preparat Phoslock® – bentonit modyfikowany lantanem, który wiąże fosforany. Preparat został opracowany na początku 2000 roku przez wiodącą australijską organizację naukową: CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Phoslock® trwale wiąże fosforany i tworzy nowy obojętny minerał o nazwie Rhabdophane. Nowy minerał staje się częścią naturalnych osadów jeziornych. Phoslock usuwa nadmiar fosforanu z wody, co z kolei znacznie zmniejsza wzrost szkodliwych glonów.

 

Phoslock został z powodzeniem zastosowany w ponad 250 zbiornikach wodnych na całym świecie, ale jezioro Gołdap jest pierwszym tak dużym zbiornikiem rekultywowanym tą metodą w Europie. Cały projekt zrealizowaliśmy we współpracy z firmą Phoslock Europe GmbH. W grudniu zakończył się pierwszy z dwóch głównych etapów polegający na aplikacji 150 ton preparatu. Drugi etap zaplanowany został na początek kwietnia.

 

Aplikacja została przeprowadzona przy pomocy specjalnej platformy wyposażonej w system mieszający, dyszę rozprowadzającą oraz system monitoringu (GPS, sonda głębokości, itp). Preparat składowany w 1,05 tonowych workach mieszany był z wodą z jeziora, a następnie wpuszczany kilka centymetrów pod lustrem wody. W pierwszym etapie aplikacja skupiła się na obszarach gdzie głębokość jeziora była równa lub większa niż 5m. (głębokość maksymalna jeziora wynosi 10,6m)

 

Elementem projektu są również stałe badania prowadzone przed, w trakcie i po aplikacji. Szczegółowe wyniki zostaną przedstawione po drugim etapie aplikacji. Zapis filmowy z pierwszego etapu znajduje się na naszym kanale YouTube 

 

Zadaj nam pytanie! Zapisz się na bezpłatne konsultacje.