Budowa oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych i wód basenowych dla „Term Celejów”

 • Oczyszczalnia mieszaniny ścieków bytowo-gospodarczych i wód basenowych.
 • Obiekt kompaktowy, modułowy, wykonany jako podziemny, wielokomorowy zbiornik żelbetowy, częściowo przykryty pokrywami z tworzywa sztucznego.
 • Wymiary zewnętrzne oczyszczalni: długość: 32,55m, szerokość: 5,36m, wysokość: 3,50m.
 • Projektowany przepływ średniodobowy: 125,26 m3/d (z czego ścieki bytowo-gospodarcze stanowią zaledwie ¼ wszystkich ścieków).
 • Wielkość oczyszczalni w odniesieniu do ładunku BZT5: 930 RLM.
 • Oprócz typowych dla ścieków sanitarnych zanieczyszczeń, w mieszaninie występuje duża zawartość chlorków, siarczanów i sodu, których źródłem są wody geotermalne, stosowane w basenach i SPA „Term Celejów”.
 • Oczyszczalnia w technologii zanurzonego, stałego złoża biologicznego o przepływie grawitacyjnym.
 • Oczyszczanie realizowane jest na osadniku wstępnym, dwóch równoległych, dwustopniowych reaktorach biologicznych oraz dwóch osadnikach wtórnych;
 • Usuwanie fosforu wspomagane koagulantem dozowanym do osadników wtórnych;
 • Osad gromadzony w zbiorniku magazynowania osadu – komorze fermentacji;
 • Z uwagi na bliskość kompleksu rekreacyjnego, oczyszczalnię wyposażono w aktywny neutralizator, oczyszczający powietrze ze związków złowonnych;
 • Przewidywana redukcja zanieczyszczeń: Zog: 95%, BZT5: 97%, ChZT: 94%.Odpływ ścieków oczyszczonych opomiarowany przepływomierzem elektromagnetycznym;

 

Celejów – schemat technologiczny