Koncepcja projektowa Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN w Gminie Cedry Wielkie

Zamierzenie inwestycyjne stanowi budowę Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN w Cedrach Wielkich oraz kompleksowe zagospodarowanie sąsiadującego terenu na łącznej powierzchni ok. 1 ha. Koncepcja EPW zakłada wydzielenie trzech stref do zabawy z wodą i edukacji wodnej o różnym charakterze:

a) STREFĘ LABIRYNTU

W miejscu istniejącego zielonego labiryntu zaproponowano lokalizację powiększonego obszarowo labiryntu z centralnie zlokalizowaną fontanną. Strumień fontanny stanowi cel do zdobycia w wyniku przejścia labiryntu.

 

b) STREFĘ STRUMIENIA WODNEGO

W strefie strumienia wodnego znajdować się będzie pompa abisyńska i duża turbina Peltona. Spływ pompowanej wody wyprofilowanym strumieniem wodnym pozwala na kontakt z wodą i zabawę nią na dłuższym odcinku meandrującego koryta. Dodatkowo zlokalizowane są misy, do których można wodę przelewać z wykorzystaniem zabawek, pojemników itp.

 

c) STREFĘ WZGÓRZ WODNYCH

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane będą dwa wzgórza. Na największym wzgórzu o wielofakturowej nawierzchni z wyprofilowanymi kanałami istnieje możliwość skierowania wody do wybranych obiektów – koła młyńskiego lub turbiny Peltona, które zrzucają wodę na niższy poziom, co pozwoli najmłodszym zaznajomić się z podstawowymi prawami fizyki. Dodatkowo wprowadzenie zastawek umożliwiać będzie manipulację wodą i przekierowanie jej do wybranego obiektu z pominięciem tego drugiego. Ostatecznie woda za pomocą koryt betonowych będzie kierowana do ogrodu deszczowego lub do mis betonowych z roślinnością wodną. Wzgórze wyposażono w szereg atrakcji towarzyszących, takich jak: zjeżdżalnia, tunel, ścianka wspinaczkowa, mostki nad kanałem i pagórki – siedziska.

 

Drugie mniejsze wzgórze tworzy wraz z większym wzgórzem formę terenu na kształt naturalnej doliny rzecznej. Na mniejszym wzgórzu zlokalizowany jest przezroczysty cylinder wypełniony cieczą odzwierciedlający stany wód na Wiśle i informujący na bieżąco o nadciągającym zagrożeniu powodziowym.

 

Poza ww. strefami zaproponowano lokalizację wiaty edukacyjnej z zapleczem sanitarnym, gdzie mogłaby się odbywać całoroczna edukacja wodna dla najmłodszych. W obiekcie mogłyby się znajdować wodne urządzenia zabawowo-edukacyjne, co umożliwiałoby zabawę również w sezonie zimowym – w czasie gdy Edukacyjny Park Wodny byłby wyłączony z eksploatacji.