Dokumentacja projektowa – Budowa przepompowni ścieków PŚ Portowa wraz z budową sieci kanalizacyjnej

Budowa przepompowni ścieków PŚ Portowa jest pierwszym spośród trzech zadań planowanych do realizacji w zakresie modernizacji układu kanalizacyjnego dzielnic Stogi, Przeróbka oraz Krakowiec – Górki Zachodnie w Gdańsku. Planowana przepompownia będzie główną przepompownią ścieków odprowadzającą ścieki sanitarne ze wspomnianego obszaru.

Budowa PŚ Portowa ma na celu uproszczenie istniejącego układu sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu możliwy będzie jej dalszy rozwój oraz odprowadzenie spodziewanej, dużej ilości ścieków z perspektywicznych terenów inwestycyjnych.

 

Projektowanymi obiektami są:

  • zbiornik pomp w instalacji suchej;
  • sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna, współpracująca z pompownią (rury kamionkowe, stalowe, GRP lub żeliwne, kanały betonowe, studnie  betonowe);
  • budynek, w którym zlokalizowana będzie m.in. krata rzadka, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
  • sieć i przyłącze wodociągowe;
  • sieci elektroenergetyczne zasilające budynek, urządzenia oraz planowane oświetlenie terenu przepompowni;
  • komora, w której zlokalizowana będzie armatura, m.in. zasuwa odcinająca, czujnik ciśnienia, przepływomierz;
  • zbiornik retencyjny zaprojektowany na dopływ ścieków 30dm3/s, co stanowi ok. 10% wydajności przepompowni ścieków PŚ Portowa;
  • system neutralizacji odorów;
  • ogrodzenie terenu pompowni;
  • drogi dojazdowe na terenie pompowni.