Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich cumujących przy nab. Francuskim oraz nab. Polskim promów i statków handlowych.

Dodatkowo projekt zbiornika retencyjnego, przepompowni oraz monitoringu jakości ścieków usytuowanych  na placu XXVII przy ul. Polskiej.

Projekt składa się z systemu grawitacyjno-tłocznego, z przewagą rurociągów ciśnieniowych, do odbioru ścieków sanitarnych zrzucanych przez statki pasażerskie poprzez punkty zrzutowe  o przepustowości maks. 200 m3/h każdy, z zabezpieczeniem antyodorowym, z wykorzystaniem technologii ozonowania. Do wstępnego sprawdzenia jakości zrzucanych ścieków i ich ilości bezpośrednio w punktach zrzutu przewidziano aparaturę kontrolno-pomiarową zainstalowaną na mobilnych platformach, mogących się przemieszczać  po nabrzeżach w zależności od potrzeb.

 

Ścieki przetłaczane będą przewodami tłocznymi o długości ok. 1,8km i 2,5km za pośrednictwem przepompowni pośrednich o wydajności do 210 m3/h każda.

 

Zbiorniki podziemne retencyjne ( buforowo –wyrównawcze ) o łącznej pojemności ok. 1600 m3.